• AS Cosmetics Service Opracowuje receptury nowych kosmetyków
  • Opracowuje technologię produkcji kosmetyków i przeprowadza wdrożenie w zakładzie zleceniodawcy
  • Prowadzi konsultacje w celu dostosowania warunków produkcji do wymagań Ustawy o kosmetykach i rozporządzenia Ministra Zdrowia "W sprawie zasad dobrej praktyki produkcji kosmetyków" (GMP)
  • Przeprowadza modernizację receptur i technologii
  • Prowadzi dobór aparatury i projektuje linie produkcyjne
  • Prowadzi konsultacyjny nadzór jakościowy nad produkcją
  • Pomaga rozwiązywać problemy związane z produkcją kosmetyków
  • Opracowuje koncepcje marketingowe nowych wyrobów wprowadzanych na rynek Wskazuje dostawców surowców kosmetycznych i opakowań.

Wykonujemy ocenę bezpieczeństwa produktów kosmetycznych na podstawie dossier. 

Sporządzamy raport oceny bezpieczeństwa w oparciu o wytyczne Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009dotyczące produktów kosmetycznych (Safety Assessment)

Pomagamy skompletować dokumentację rejestracyjną kosmetyku i przygotowuje do rejestracji w portalu CPNP.

Image

ZAUFALI NAM