Trendy w kosmetologii

Kosmetyki zabezpieczające skórę przed zanieczyszczeniami powietrza (anty pollution)
Szkodliwe czynniki zanieczyszczenia powietrza
Pyły PM10 oraz PM2,5
Dioxyny
Tlenki azotu
Tlenki siarki